Gün geçmiyor ki yeni bir torba kanun içinde insanları doğrudan ilgilendiren sürprizler çıkmasın!

7 Aralık 2019 tarihinde cep yakan bu “sürprizlere” bir yenisi eklendi. 7194 Sayılı, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile Değerli Konut Vergisi düzenlemesi yapıldı.

Bu düzenleme 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanır yayınlanmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kolları sıvadı ve mesken olarak kullanılan konutların sahiplerine gönderdikleri tebligatlar ile fahiş bedellerde belirledikleri vergilerin ödenmesi talebinde bulundu.

Aralık 2019 düzenlemesi ile Emlak Vergisi Kanunu madde 42 uyarınca, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen, değeri 5 milyon TL üstünde olan taşınmazlar değerli konut vergisine tabi tutuldu.

Aynı kanunun 43.maddesi ile de Kadastro Müdürlüğünce tespit edilen değerin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir denilerek süreyi kaçırabilecekler için yıllarca süren hak ihlaline sebep olundu. 

Süresinde yapılan itirazların ise on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacağını ve kesinleşen değerin yine ilgilisine tebliğ edileceği bildirildi. Bu aşamadan sonra yapılan itirazların reddi halinde mesken sahiplerinin süresinde, tebligattan itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesi’ne başvurması gerekmekte.

Ayrıca bu yeni düzenlemeye göre, “değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar binde 3, 7.5 milyon 1 TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon 1 TL’yi aşanlar binde 10 oranında vergilendirilecek” denildi.

Vergiyi, taşınmazın sahibinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerin, paylı mülkiyet hâlinde ise malik olanların hisseleri oranında ödeyeceği ve vergiden sorumlu oldukları belirtildi.

İlk söyleyeceğimi sona sakladım…

Yapılan düzenleme Anayasa’da düzenlenen hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırıdır. Vergi yükünü adaletli ve dengeli dağıtmamıştır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi gereken bu düzenleme ile ilgili itirazlar ise şu şekilde,

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yıl öncesi, süratle gönderdiği tebligatta, konut sahiplerinin taşınmaz bedellerini ne şekilde, hangi bilimsel çalışma ile belirlediğini belirtmemiştir. Bu durum bile başlı başına itiraz sebebidir.

2- Mesken niteliğindeki taşınmazlar için yapılan bu düzenleme, mesken dışındaki yerleri kapsamı dışına almıştır. Ancak eşitlik ilkesi gereği, 5 milyon TL değerinde ev sahibi olan ile 5 milyon TL değerinde iş yeri sahibi olanın hakları ve yükümlülükleri aynı olmalıdır.

3- Yine bu düzenleme ile 5 milyon TL değerinde tek bir taşınmazı bulunan bir kişi bu vergiye tabi iken, 2.5 milyon TL değerinde 2 adet toplam 5 milyon TL’lik taşınmazı olan bir kişi bu vergiye tabi olmayacaktır. Bu durumda eşitlik ilkesine aykırıdır, vergilendirmenin temel ilkeleri ile çelişmektedir.

Yılbaşı öncesi belki tatilde olan, konutlarında bulunmayan ve bu sebeple 15 günlük süreyi kaçırma ihtimali olan ev sahiplerine gönderilen yazı konut sahiplerinin canını sıkmışa benziyor. Tapu Müdürlüklerinin önünde, ellerinde tek sayfalık yazılar ile memurlara dert yanan insanlar var. Devletin oldubitti uygulamalarına karşı Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etmezse, Vergi Mahkemelerine gidecek yüzlerce dosya yolda demektir.

İrem Çiçek / Avukat